top of page

Zásady ochrany osobních údajů

S účinností od 25. května 2018 jsou všechny osobní údaje zpracovávané v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou níže uvedeného správce, v nezbytném rozsahu a jen po nezbytnou dobu ke splnění stanoveného účelu zpracování. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít výhradně osoby pověřené správcem a další subjekty jen na základě pokynů správce a v souladu s uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů nebo na základě právních předpisů.

Níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování

(ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES)

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost TF Media company s.r.o.

(dále jako „Správce").

2. CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé soubory, většinou textové, které se ukládají na váš počítač v okamžiku, kdy navštívíte webovou stránku Správce. Při každé další návštěvě jsou z cookies uložených na vašem zařízení získávány požadované informace a rovněž může docházet k aktualizaci jejich obsahu.

Cookies mají různou funkci – usnadňují vám pohyb na stránkách, pamatují si vaše volby a obecně zdokonalují funkčnost webových stránek. Zároveň mohou zajistit, aby reklama, která se vám zobrazuje on-line, co nejvíce odpovídala vašim zájmům.

Cookies samy o sobě neobsahují ani nesbírají informace. Jakmile je ovšem server ve spolupráci s internetovým prohlížečem přečte, získá provozovatel internetových stránek možnost poskytnout uživatelsky hodnotné služby, jako například zapamatování si předchozích nákupů a zákaznických údajů.

Cookies jsou umístěny v paměti vašeho prohlížeče a standardně obsahují:

  • Název serveru, ze kterého byl cookie odeslán

  • Životnost cookie (časová platnost)

  • Hodnota – zpravidla náhodně vytvořený jedinečný číselný kód
     

Internetový server, který cookie odešle, užívá toto číslo, aby rozeznal váš počítač v okamžiku, kdy se na stránky vracíte nebo se na nich pohybujete. Cookie může číst a následně i užívat výhradně server, který jej na váš počítač odeslal.

Cookies mohou být klasifikovány jako „cookies první strany", t.j. cookies pocházející Správce, nebo „cookies třetí strany", t.j. cookies pocházející od zpracovatelů nebo poskytovatelů služeb, které Správce využívá.

Prostřednictvím cookies nejsou přenášeny citlivé informace o vaší osobě.

 

3. JAKÉ COOKIES SPRÁVCI POUŽÍVAJÍ?

Správci usilují o to, aby váš pohyb na stránkách byl co nejvíce efektivní a osobně uzpůsobený. V tomto smyslu využívají cookies k následujícím účelům:

3.1. NEZBYTNÉ COOKIES

Nezbytné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako její správné načítání a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Na základě zákona můžeme ukládat tyto cookies na vašem zařízení i bez vašeho povolení.

3.2. POKROČILÉ ANALYTICKÉ FUNKCE

Analytické nástroje nám umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí zasílání zpráv o tom, jak stránky užíváte. Cookies shromažďují údaje způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje.

Internetové stránky Správce používají zejména tyto cookies k měření pokročilých analytických funkcí:

Google Analytics

Služba poskytovaná společnosti Google, Inc., která slouží ke sledování stavu a výkonu účtu, počtu návštěvníků, aktivních uživatelů, analytice návštěvníků, sledování konverzí, demografických údajů a zájmů, informací o používaných technických zařízeních uživatelů, toku uživatelů, časovým srovnáním, apod. Více informací o tom, jaké cookies Google Analytics zakládá a k čemu je využívá, naleznete zde (text je v angličtině): https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

3.3. FUNKCE A PREFERENČNÍ NASTAVENÍ

Funkční a preferenční cookies umožňují použití pokročilého webového obsahu a pokročilých funkcí a zároveň nám také umožňují ukládat vaše nastavení a preference.

Internetové stránky Správce používají zejména tyto cookies k ukládání preferenčních nastavení:

 YouTube

Služba poskytovaná společnosti Google, Inc. Cookies napomáhají správnému přehrávání videí vložených do našich webových stránek Správců. Více informací o cookies využívaných společností Google, Inc. naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

 

3.4. PERSONALIZOVANÉ NABÍDKY

Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat napříč internetem personalizované nabídky, obsah a reklamy na základě vašich zájmů zjištěných na naší webové stránce.

Internetové stránky Správce používají zejména tyto cookies ke sledování chování uživatelů, na jehož základě jim jsou napříč internetem zobrazovány personalizované nabídky:

Seznam.cz a.s.

Cookies Seznam.cz a.s. sledují návštěvy stránek, aby podpořily plánování reklamní kampaně a cílení reklamní kampaně. Více informací o tom, jaké cookies Seznam.cz a.s. zakládá a k čemu je využívá, naleznete zde: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/

Google Adsense

Služba poskytovaná společnosti Google, Inc., která slouží k plánování a cílení reklamní kampaně. Více informací o cookies využívaných společností Google, Inc. naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Facebook

Služba poskytovaná společnosti Meta Platforms Ireland Limited, která slouží k plánování a cílení reklamní kampaně. Více informací o tom, jaké cookies Facebook zakládá a k čemu je využívá, naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies

 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Cookies používané na webu Správce mohou být zpravidla uloženy až po dobu dvou let od ukončení poslední relace.

 

5. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

V souvislosti se zpracováním cookies třetích stran může dojít k přenosu osobních údajů do zahraničí, a to i do zemí mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor.

 

6. JAK MŮŽU MÍT COOKIES POD KONTROLOU?

Při první návštěvě našich stránek máte prostřednictvím cookies lišty možnost nastavit souhlas s používáním cookies. Nastavení svých předvoleb (tzn. udělení či odvolání souhlasu) můžete kdykoli změnit pomocí odkazu „Nastavení cookies" v zápatí našich stránek.

Kromě toho máte možnost upravit nastavení používání cookies nebo již uložené cookies smazat přímo ve vašem prohlížeči. Na níže uvedených odkazech je uveden postup pro nejběžnější internetové prohlížeče:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge/odstran%C4%9Bn%C3%AD-soubor%C5%AF-cookie-v-aplikaci-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovani-cookies-dat-stranek-ve-firefoxu

Opera

https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences

Safari

https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

Upozorňujeme však, že změna nastavení učiněná přímo v prohlížeči může negativním způsobem ovlivnit fungování nebo zobrazení našich stránek.

 

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva (vyplývající z nařízení EP a EK č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako „GDPR"):

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených GDPR máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených GDPR máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených GDPR máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu: info@tfmedia.cz.

bottom of page