top of page

Ukázky

Reportáž - PP

Reportáž je na všeobecné téma vztahující se ke službě nebo výrobku. V rámci reportáže bude v přirozených záběrech vidět logo klienta.

V titulku respondenta je vždy uvedeno pouze jméno.

Natáčení ve Vámi určené lokaci přibližně 20 dní před datem vysílání. (ideálně do 150 km od prahy)

Lze natáčet v exteriéru/interiéru,

Scénář s Vámi vždy sepíše náš scénárista.

V reportáži nemůžou být použita superlativa

(nejlepší, vynikající, jedinečný, atd..),

cena, webové stránky a kontakty.

SMS - Soutěž

 

prezentace ve dvou premiérových dílech, 1. vyhlášení soutěže, představení výhry, soutěžní otázka, 2. vyhlášení vítěze, znovu představení výhry

věnovaná výhra max do částky 10.000,- Kč,

Sponzorský vzkaz   injektáž

  • sponzorský vzkaz je vždy na začátku a na konci pořadu

    • sponzorský vzkaz nesmí obsahovat, žádná superlativa jako nejlepší největší atd.., dále nesmí obsahovat  cenu nebo pobídku ke koupi.

    • délka sponzorského vzkazu je 10 vteřin

  • Injektáž lze umístit dle time-listu, (logo s www - 1/16 obrazu vpravo dole)

bottom of page